Projekt 6: Feltmålinger på gashybrid-varmepumper

Projekt 6: Feltmålinger på gashybrid-varmepumper

Projektet er en afsluttende rapportering  og opsamling  på et demonstrationsprojekt iværksat af Energistyrelsen med titlen ”Implementering af gashybridvarmepumper.” Det viser, at gashybride varmepumper kan være et godt alternativ i forbindelse med udskiftning af gaskedler. Målinger viser, at en gashybrid varmepumpe kan mindske gasforbruget med 70%. Fordelen ved gashybrid løsningen er, at varmepumpen dimensioneres til at dække 50% af effektbehovet og det resterende effektbehov dækkes af kedlen, som selv med denne lave effektdækning kan dække 70-80 af varmebehovet.

Læs mere om projektet