Optimal udnyttelse af solcelle-el i enfamiliehus

Optimal udnyttelse af solcelle-el i enfamiliehus

Projektet har til formål er at udforske, afprøve og optimere systemløsninger, der sikrer, at mest mulig af den elektricitet, som produceres af et solcelleanlæg, kan udnyttes direkte i husstanden. Det drejer sig om systemer, der indeholder lagrings- og styringsmuligheder til at lagre solcelle-elektricitet fra den produceres, til der er behov for den. Målet er at finde de optimale systemer med hensyn til systemopbygning effektivitet og økonomi. Ved at dokumentere velfungerende løsninger og angive dimensioneringsregler for lagrings- og el-styringssystemer, vil producenter, leverandører og rådgivere blive i stand til at dække den forventede efterspørgsel på sådanne produkter i de kommende år.

Læs mere her