Energirenovering af murede etageejendomme: Riv formuren ned og byg en ny op

Energirenovering af murede etageejendomme: Riv formuren ned og byg en ny op

Målet er at udvikle en metode til bæredygtig energirenovering af ældre murede facader med respekt for arkitekturen. Løsningen skal sikre facadens æstetiske kvaliteter og robusthed, så ejendommens og bymiljøets kvaliteter bevares eller forbedres. Fokus er på murede etageejendomme opført i 1930-1980. Konceptet er baseret på nedrivning af den eksisterende formur.

Der opføres herefter en ny slank klimaskærm af tegl, som giver mere plads til isolering, idet man som udgangspunkt bliver på den eksisterende sokkel og kun øger facadetykkelsen minimalt.

Læs mere om projektet her og her