Projekt 3: Betydningen af ændrede komforttemperaturer - varmepumper og elforbrug

Projekt 3: Betydningen af ændrede komforttemperaturer - varmepumper og elforbrug

Dette projekt omhandler brugen af luft-til-luft varmepumper, og i hvilket omfang de bidrager til et reduceret energiforbrug i boliger og sommerhuse. Projektet fokuserer især på samspillet mellem installation af varmepumper og brugernes ændrede komfortvaner (fx mht. indendørs temperatur og ændringer i varmesæsonens længde). Målet er at vurdere mulige konsekvenser på kort og lang sigt for elforbruget.

Læs mere om projektet