Projekt 2: Model for adfærdens effekt på energiforbruget

Hvordan kan man inddrage brugeradfærden, når man skal beregne potentialet for energibesparelser?

Projekt 2: Model for adfærdens effekt på energiforbruget

Når mindre bygninger skal energirenoveres, benyttes Be10-beregningsprogrammet typisk til at beregne forventede energibesparelser. Be10-beregningen beror imidlertid på en  række standardantagelser om bygningen og beboernes adfærd. Hvis disse standardantagelser ikke afspejler de konkrete forhold, kan det medføre, at de forventede energibesparelser ikke realiseres.

Formålet med projektet er bl.a. at udvikle en metode til at fastlægge forventede energibesparelser ud fra brugeradfærden.

Læs mere om projektet