Projekt 1: UserTEC - Brugernes hverdagspraksis i forhold til energiforbrugende adfærd

Projekt udvikler og tester nye brugertilpassede energieffektive bygningsteknologier – så brugeradfærd ikke bliver en barriere for energibesparelser.

Projekt 1: UserTEC - Brugernes hverdagspraksis i forhold til energiforbrugende adfærd

Det er muligt at opnå store energibesparelser i bygninger. Men det har vist sig, at brugernes adfærd i hverdagen er en væsentlig faktor i at opnå disse besparelser.

Dette projekt sætter fokus på forskellige brugeres hverdagspraksis i forhold til energiforbrugende adfærd samt deres respons på nye bygningsteknologier. Formålet er at blive bedre til at tilpasse nye energiløsninger til brugeren og derved opnå det fulde effektiviseringspotentiale.

Læs mere om projektet her