Dampspærreguide
Print hele guiden

Tætte samlinger

Udførelse af en tæt dampspærre foregår parallelt på to fronter:

  • Fladernes tæthed sikres ved, at de er uden revner, huller, osv.
  • Samlingernes tæthed sikres med tape, der er kompatibel både med dampspærren og med materialerne i de tilstødende konstruktioner. Alternativt kan man fuge alle samlinger udførligt med egnede produkter. Samlingen skal ske over fast underlag.  Det er IKKE nok at klemme sam­lingerne sammen.

Man skal være meget omhyggelig med at slutte dampspærren eller dampbremsen tæt til tilstødende konstruktioner med egnet tape, fugemasse og -bånd og evt. klemme den fast med en liste. Ved skillevægge skal man være opmærksom på, at skillevæggen længere inde kan have utætheder, der evt. fører hele vejen op til tagrummet. Disse skal også tætnes, fx ved eldåser. Der findes specielle lufttætte eldåser.

Det er også vigtigt at sørge for fast underlag under samlingerne af dampspærre, som det ses på tegningen nedenfor. Samlingerne omkring vinduer, døre og hjørner udføres bedst med egnet tape.
Dampspærrebanerne bør fastholdes til træskelettet med rustfrie hæfteklammer, der ligger i lige linje efter hinanden, med ca. 100 mm afstand. 

En dampspærre samles med egnet tape og gerne med fast underlag. Dampspær­ren skal helst ligge et stykke inde i varmeisoleringslaget (ca. 50 mm) for at være beskyttet mod huller i forbindelse med fx boring af et hul i væggen.

Alle gennemføringer med kabler og rør tætnes med manchetter som i nedenstående tegning. Der findes en række specialprodukter og systemer til de fleste kabel- og rørdimensioner, som sikrer de tætte samlinger. 

Forskellige måder at tætne en installationsgennemføring i klimaskærmen, typisk i tag­konstruktionen. Manchetten kan være et standardprodukt eller fremstilles præcis til formålet med en plade som underlag.

Geometriske detaljer kan være en udfordring for at opsætte og opnå en tæt samling af en dampspærre. Billedet viser, hvordan brugen af egnede produkter, her et præfabrikeret hjørne, kan lette arbejdet og sikre en tæt og holdbar dampspærre.   

Eksempel på tætning af en geometrisk detalje med dertil egnede produkter. Foto:www.dafa.dk

Detaljer, hvor det tætte lag skal føres gennem etagedæk eller skillevæg, er særdeles udfordrende.

Tegningen nedenfor viser princippet ved samlingen af etagedæk og skunkvæg, som er vanskeligt at udføre i praksis, men nødvendigt, da slutresultatet er vigtigt for holdbarheden af konstruktionerne. Det kan være nødvendigt at opsætte faste diffusionstætte plader (skot) som dampspærren kan klæbes til.

Eksempel på uafbrudt dampspærre gennem etagedækket. Tapesamlingen mellem dampspærre-banerne er ikke vist. 

 

Det er meget vigtigt at tætne med egnet tape alle gennembrydninger af dampspærren, som man har mange af i en spærkonstruktion. Eksemplet her viser tætning ved hanebånd.