Dampspærreguide
Print hele guiden

Sådan tjekkes dampspærrens tæthed

Hvis den gamle konstruktion ikke har nogen fugtskader, indikerer det en dampspærre, der har været "tæt nok". Men forøgelse af isoleringstykkelsen betyder, at de kolde dele af konstruktionen bliver koldere, og dermed kan "tætheden" være utilstrækkelig.

En måde at kontrollere dampspærrens og samlingernes kvalitet er at afmontere og besigtige udvalgte dele af konstruktionen.

En anden måde at teste samlingerne i en dampspærre er at få udført en standard trykprøvning af bygningen. Utæthederne i dampspærren kan i en vis udtrækning lokaliseres med røgprøve eller termografi under trykprøvning. En trykprøvning alene afslører kun, om en konstruktion er lufttæt, hvilket ikke er det samme som damptæt. Et pudset loft eller et spartlet gipspladeloft kan være lufttæt uden at være damptæt.

På tilsvarende måde kan man også teste kvaliteten af det udførte arbejde i det efterisolerede hus, som har fået en ny eller forbedret dampspærre. Trykprøven skal udføres, før konstruktionen er helt lukket - fx med indvendig pladebeklædning - for at gøre det let at udbedre evt. utætheder.