Dampspærreguide
Print hele guiden

Sådan gør du med en gammel dampspærre

En gammel dampspærre kan normalt forblive i konstruktionen uden videre foranstaltninger, når begge dampspærrer er placeret, så højst 1/3 af konstruktionens isolans ligger på den indvendige side af den yderste dampspærre. (Se Bygerfa ”To dampspærrer”.  

I hvilke huse er der dampspærre? 
Konstruktioner mod loftrummet, skunk og skrå lofter er normalt udført af træ. Hvis der er tale om gamle boliger opført før ca. 1960 med originale konstruktioner, er der normalt ikke brugt nogen form for dampspærre. Konstruktionen fungerer normalt alligevel, hvis der indvendigt er pudslag uden revner. Disse konstruktioner er som udgangspunkt ikke ventilerede og næsten uden varmeisolering. Hvis der er blevet udført efterisoleringstiltag eller anden form for modernisering, kan der være ilagt en dampspærre. Ved yderligere efterisoleringstiltag er det afgørende, at der etableres forskriftsmæssig ventilation og der etableres et tæthedsplan enten gennem dampspærre, intakt pudset loft eller fuldspartlet gipspladebeklædning.

I nyere huse - fra ca. 1965 og specielt efter 1972 bygget efter de gældende bygningsreglementer - er der højst sandsynligt blevet brugt en form for dampspærre i lette konstruktioner.

Erfaringsmæssigt har der ikke været fokus på vigtigheden af lufttætheden af samlinger og gennemføringer før i de senere år. Derfor bør kvaliteten af netop samlinger og gennemføringer i den eksisterende dampspærre kontrolleres, før den kan bruges som dampspærre ved efterisolering.  

Bygningsreglementerne (BR) har tidligere haft følgende omtale af brugen af dampspærre: 

  • I BR66 nævnes "dampspærren" første gang: Der skulle anbringes et dampstandsende lag mellem tagkonstruktioner af træ og opvarmede rum på den varme side af varmeisoleringen.
  • Ifølge BR72 skulle der bruges dampspærre i træstolpevægge og i tagkonstruktioner af træ. Yderligere skulle dampspærren i taget have tilslutning til evt. dampspærre i ydervæggen.
  • Ifølge både BR77 og BR82 skulle der yderligere i tagkonstruktioner sørges for god ventilation på ydersiden af varmeisoleringen, og at der ingen luftgennemstrømning fandt sted.
  • Fra BR72 omtales, at en fugtspærre - 0,15 mm polyethylenfolie e.l. - skulle bruges i gulvkonstruktioner og kældergulve mod jord for at hindre fugtindtrængningen udefra.