Dampspærreguide
Print hele guiden

Dampspærrens placering

 

Det er normalt en fordel at lægge dampspærren lidt inde i varmeisoleringen for at beskytte den. Det er vigtigt at sørge for, at højst en tredjedel af varmeisoleringen ligger på indersiden af dampspærren. Denne regel gælder dog ikke alle tagkonstruktioner. Se tabel 22 i SBi-anvisning 224.

I boliger med normal beboelsestæthed skal dampspærren normalt placeres, så højst 1/3 af konstruktionens isolans ligger på den indvendige side af dampspærren. Se særskilt for hver enkelt bygningsdel.

Dampspærren kan - og bliver oftest - placeret lige bag den indvendige beklædning. Dette er fugtteknisk helt fint, men når det er muligt, anbefales det at placere dampspærren et stykke ind i konstruktionen for at beskytte den mod huller fra montage af reoler, billeder, elinstallationer mm. 

Placering i fugtige miljøer
Tredjedels-reglen er et godt udgangspunkt i almindelige rum. I fugtige miljøer - fx badeværelset - skal dampspærren placeres helt på den varme side af varmeisoleringen. Hvis der er behov for at trække installationer på ydervæggens inderside, må der derfor anvendes sikre løsninger, så man ikke risikerer at gennembryde dampspærren eller at gøre den utæt. I vådrum må der ikke være flere dampspærrer.

Hvis dampspærren helt eller delvist kommer til at ligge længere ude i klimaskærmen, er det vigtigt at vurdere ved hjælp af dynamiske fugtberegninger, om dette er forsvarligt med hensyn til fugt. Husk også at vurdere, om der er flere tætte lag i konstruktionen (fx vådrumsmembran,  eller tagpap) (se afsnit om 2 dampspærrer) og tage hensyn til dem i projekteringen og udførelsen, sådan at man undgår risiko for fugtophobning og derudover bruger fugtbestandige materialer i de udsatte dele - fx beton, tegl og rustfrit stål.

Hvis man bruger en dampspærre med variabel Z-værdi, er det vigtigt for udtørringen om sommeren, at membranen ligger så tæt på den indvendige overflade som muligt, så evt. kondens kan tørre ud.

Elinstallationer og vandrør bør så vidt muligt holdes og føres inden for det tætte lag. Ved at lægge dampspærren et stykke ind i varmeisoleringen, som vist på tegningen nedenfor, beskyttes den for mekaniske indgreb og muliggør installation af fx eldåser, uden at det ødelægger dampspærren.

 

Elektriske installationer skal holdes indenfor det lufttætte lag.