Kort om Videncenter for Energibesparelser i Bygninger

Kort om Videncenter for Energibesparelser i Bygninger - VEB - samler og formidler viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.

PowerPoint om Videncentret

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger har til opgave at indsamle og systematisere viden om energibesparelser i bygninger og formidle dette til håndværkere, byggevirksomheder, rådgivere og andre professionelle parter i byggeriet. Det overordnede mål, er at medvirke til at realisere flere energibesparelser i den eksisterende bygningsmasse.

Initiativet Videncenter for Energibesparelser i Bygninger blev oprindeligt aftalt som led i energiaftalen af 2008 for en periode på 4 år til 2012. Ved energiaftalen af 2012 blev initiativet forlænget til og med 2015, og siden har forligskredsen bag energiaftalen besluttet at forlænge initiativet i perioden 2016-2018.

Energistyrelsen har som led i udmøntningen af energiaftalen udbudt opgaven med Videncenter for Energibesparelser i Bygninger. Udbuddet blev i 2016 vundet af et konsortium bestående af Teknologisk Institut, KommunikationsKompagniet A/S (nu Primetime A/S), Statens Byggeforskningsinstitut/Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Bygge og anlæg samt Viegand Maagøe A/S.

Vores logo - huset i mange farver - er inspireret af termograferingsbilleder, der er et godt værktøj til at kortlægge energitabet i bygninger.

Vores målsætninger er at:

  • Medvirke til at byggeriets parter har de nødvendige kvalifikationer gennem uddannelse og systematisk formidling af operationel viden

  • Bringe de eksisterende lovpligtige ordninger bedre i spil − herunder energimærkningsordningen

  • Udvikle værktøjer, der gør det enkelt for byggeriets aktører at markedsføre, vejlede og rådgive om samt udføre energibesparende tiltag

  • Udvikle energiløsninger, der gør det attraktivt (=nemt, sikkert og billigt) for bygningsejere at gennemføre energibesparende tiltag

  • Formidle de rette værktøjer og løsninger til de aktører, der skal bringe dem i spil 

  • Skabe en fælles indgang for byggeriets aktører til værktøjer og løsninger til energibesparelser