Danmark mod Østeuropa: Fejl i oplysninger om dampspærre

TV2 efterlod i sit program ”Danmark mod Østeuropa – hvem laver det perfekte tag?” seerne i den tro, at det er i orden at isolere med 300-400 mm uden at etablere dampspærre. Dette er imidlertid en yderst risikabel løsning, som Videncenter for Energibesparelser i Bygninger advarer imod pga. risiko for fugt og skimmelvækst. Find hjælp til korrekt dampspærre i Videncentrets værktøjer.

Danmark mod Østeuropa: Fejl i oplysninger om dampspærre

Programmet, der blev sendt 12. januar, sammenlignede håndværksarbejde udført af hhv. danske og polske håndværkere.

Gå til dampspærreguiden fra Videncentret

Se film om korrekt dampspærre

Her kan du læse hele henvendelsen fra Videncenter for Energibesparelser i Bygninger til TV2 i forbindelse med udsendelsen ”Danmark mod Østeuropa” sendt den 12. januar 2017 kl. 20.00 

Fejl i ”Danmark mod Østeuropa”.

Kære TV2

Jeg henvender mig til jer på vegne af Videncenter for Energibesparelser i Bygninger.

Vi har en kommentar til TV-udsendelsen ”Danmark mod Østeropa, Hvem laver det perfekte tag?” omkring brug af dampspærre, som vi vil påpege.

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger finansieres af – og referer til Energistyrelsen (www.byggeriogenergi.dk). Centret har de professionelle i byggebranchen, håndværkere, rådgivere m.m. som sin primære målgruppe. Vi rådgiver og uddanner professionelle i bl.a.  korrekt renovering af bygninger.

Programmet ”Danmark mod Østeuropa” 12. januar kl. 20 efterlod seere/boligejere og håndværkere i den tro, at der kan isoleres med 300-400 mm uden dampspærre, da der i programmet bliver sagt, at det polske sjak havde lagt 300 mm isolering på, og at det ikke var nødvendigt med dampspærre.

Det er en stor misforståelse fra den tilknyttede eksperts side, og man skylder boligejerne og håndværkere, også alle dem, som udfører arbejdet korrekt, og som ellers vil få svært ved at overbevise kunderne om den korrekte udførelse) at informere om det.

Der kan ikke isoleres med så meget isolering uden dampspærre. Rupløjede brædder og pudset loft skaber ikke tilstrækkelig tæthed, når man er oppe i så store isoleringstykkelser. Fugtig luft kan nemlig trænge op på loftet, som i den nyisolerede tilstand kan blive så koldt, at fugten vil kondensere og afsættes på de kolde flader, hvilket kan medføre skader på konstruktionen, resultere i skimmelvækst og hvormed man risikerer, at boligejerne får en usund bolig.

Vi bakker i øvrigt op om de kommentarer, som både Dansk Byggeri og Statens Byggeforskningsinstitut har givet vedrørende kvaliteten af håndværket. Dette er udelukkende en henvendelse vedrørende nødvendigheden af etablering af dampspærre og at denne naturligvis skal udføres korrekt.

I linket ses en rigtigt udført efterisolering: http://www.byggeriogenergi.dk/film/klimaskaerm/udvendig-efterisolering-af-skraavaeg/

Ligeledes kan man læse vores energiløsning her: http://www.byggeriogenergi.dk/media/1578/efterisolering-af-skr-v-g-loft-til-kip-udefra-ok.pdf

Mvh.

Centerleder

Vagn Holk Lauridsen

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger