Videncenter for energibesparelser i bygninger fortsætter sit virke

Videncenter for energibesparelser i bygninger fortsætter sit virke

Politikerne har besluttet at videreføre Videncenter for energibesparelser i bygninger. Det sker som en del af en række initiativer, der er vedtaget af forligskredsen bag energiaftalen fra 2012. Der er bevilget 5 mio. kr. årligt de næste tre år til Videncentret. Dermed kan arbejdet med at udvikle og formidle om energirigtige løsninger til eksisterende bygninger forsætte. Billedet er fra åbningen af centret i 2009, hvor daværende klima- og energiminister Connie Hedegaard klippede snoren.