Energirenovering afgør den grønne omstilling

Den grønne omstilling kommer ikke til at ske uden en fortsat og massiv indsats for at energirenovere bygninger. Det slås fast i en rapport om fremtidens byggeri fra Aalborg Universitet udgivet tidligere i år.

Energirenovering afgør den grønne omstilling

Af rapportens konklusion fremgår:

"I fremtiden vil bygninger – som det allerede er tilfældet i dag – stå for en stor del af efterspørgslen på varme, køling og elektricitet i energisystemet. Men for at nå målet om 100% omstilling til vedvarende energi, må efterspørgslen efter energi reduceres. Det er dermed essentielt, at bygningsmassen medvirker til omstillingen via energireduktioner.”

Gå til rapporten