Nyheder

 

 • Grønnere gasfyring skal fremmes


  I samarbejde med DGC og gasselskaberne skal Videncentret medvirke til at udbrede den mere miljøvenlige opvarmningsform, hvor man kombinerer gaskedler med varmepumper.

 • Stor aktivitet på VVS’17


  I disse dage er der VVS'17 messe i Odense Congress Center med høj aktivitet og mange besøgende.

 • Sådan gik 2016 i Videncentret


  Årsrapporten for Videncentret er nu udkommet. Aktiviteterne i 2016 var præget af aktiviteter i forbindelse med det nye bygningsreglement, BR15.

 • Midlertidigt stop for nye hulmurssager i energispareordningen


  Energistyrelsens særkontrol af tilskud til hulmursisolering gennem energispareordningen er afsluttet, og der er fundet fejl i en række sager. Der er meddelt et 3 måneders stop for nye aftaler om støtte til hulmursisolering.

 • Ny energiløsning om gashybridvarmepumpe


  Ved at kombinere forskellige opvarmningsformer kan der opnås både miljøfordele og økonomiske besparelser. Videncentret har derfor udviklet en energiløsning om at udskifte en ældre gaskedel til en gashybridvarmepumpe – altså en kombination af en moderne kondenserende gaskedel med en luft-vandvarmepumpe. Herved kan man med en mindre varmepumpe dække en meget stor del af opvarmningsbehovet og reducere forbruget af naturgas.

 • Nu er der et katalog med energiløsninger til etageejendomme


  Alle energiløsninger rettet mod etageejendomme er nu samlet i et katalog. Der er 24 energiløsninger i alt med konkrete anvisning på at energiforbedre både klimaskærm og installationer.

 • Det udvikler Videncentret i 2017


  Udviklingsaktiviteterne i Videncentret i 2017 er nu besluttet. Der bliver bl.a. udviklet nye værktøjer til varmepumper, ventilation og driftsoptimering. Desuden kommer der en ny guide om energirenovering af etageejendomme, seminar og information om performancetest samt undervisningsmateriale om tværfaglighed. Endelig skal Videncentrets besparelsesberegner i 2017 igennem en større teknisk opdatering.

 • Kom til debat om bygningers rolle i den grønne omstilling


  Dansk Byggeri og Dansk Folkeparti inviterer til debat om på Christiansborg den 28. februar 2017.

 • Nye energiløsninger til etageejendomme


  Du har nu mulighed for at trække på i alt 24 energiløsninger om, hvordan man konkret energirenoverer etageejendomme. Senest har Videncenter for Energibesparelser i Bygninger udgivet nye energiløsninger om otte emner: LED i fællesarealer, efterisolering af loft, skunk, skråvæg og kvist, hulmursisolering, udvendig efterisolering med formur og efterisolering af fladt tag.