Krav til kedlers og varmepumpers energieffektivitet

For nye anlæg stilles der krav til kedlers og varmepumpers effektivitet i bygningsreglementet.

I 2015 blev de nye eco-design krav implementeret. Det betyder, at producenterne skal øge energieffektiviteten af produkterne, og at det skal være synligt, hvilket energimærke produkterne har. Bygningsreglementet BR15 tager højde for disse krav.

Læs om reglerne på Energistyrelsens hjemmeside.