Links

Nedenfor finder du forskellige relevante links i forhold til energibesparelser i bygninger.

Bygningsreglement
Bygningsreglement 2015

Energimærkning
Energimærkning af bygninger

Generelle informationssites om energieffektivisering af bygninger
Energistyrelsen: SparEnergi.dk
Passivhus Nordvest - Erhvervsforening for passivhusbyggeri
Bolius
Byg-Erfa
Byggecentrum
Center for Bygningsbevaring
Energitjenesten
RenoverPrisen
TEKNIQ - side om energibesparelser og energieffektivitet

Performancetest
Bygningsstyrelsens omfattede information om performancetest

Bæredygtighed
InnoBYG - Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri
Beskrivelser på byggeri, hvor der er gjort en indsats for bæredygtighed
Det Økologiske Råd

Energirenovering
Zerobolig-projektet i Sønderborg Kommune

Kvalitetssikringsordninger
Vent-ordningen (kvalitetssikringsordning for ventilationsanlæg)
Varmepumpeordningen
KSO-ordningen (Kvalitetssikringsordningen for biobrændselsanlæg, solvarmeanlæg og solcelleanlæg)
Fjernvarmebranchens Serviceordning

Isolering/efterisolering
VarmeIsoleringsForeningen, VIF, Produktoversigt
Energitjenesten - temasider
Bolius - temaside

Energirigtige vinduer
Energimærkning af vinduer
Bolius - temasider
Center for Bygningsbevaring - temasider 
Grundejernes Investeringsfond - temasider 
Boligejer - temasider 
Viden om vinduer

Indeklima og  ventilation
Boligejer - temasider 

Solvarme og solceller
Alt om solvarme
Energitjenesten - temasider

Varmepumper og jordvarme
Energitjenesten - temasider
Energistyrelsens sider om varmepumper

Brancherelevante links
Dansk Byggeri
TEKNIQ
Arbejdsgiverne
Håndværksrådet

Brancheforeningen for Bygningsautomation
Vinduesindustrien
Glasindustrien
VarmeIsoleringsForeningen, VIF

Uddannelses- og forskningsinstitutioner
Statens Byggeforskningsinstitut
DTU Byg
Institut for Byggeri og Anlæg, AAU
Das Passivhaus Institut - Tyskland

Ministerier og styrelser
Energistyrelsen
Trafik- og Byggestyrelsen
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
Transport- og Bygningsministeriet