Sådan efterisoleres tag og loft

Efterisolering af tag, loft og bygningsdele relateret til taget på etageejendomme og andre store bygninger giver gode besparelser på energiregningen. Brug energiløsningerne her – de hjælper dig med at udføre efterisoleringsarbejde korrekt.

Sådan efterisoleres tag og loft

Energirenovering medfører flere fordele: energiforbruget kan komme ned, og bygningens brugere vil opleve større komfort. Det gælder, hvad enten det er lejlighedskomplekser, kontorbyggeri eller andre typer store bygninger. Potentialet er stort for mange store bygninger, og en del ældre bygninger er typisk opført med byggematerialer fra en tid med relativt beskedne krav til energieffektivitet. 

Bygningsejere og ejendomsadministratorer opnår bedst rentabilitet af energirenovering ved at få arbejdet udført, når der alligevel er andre renoveringsarbejder, der skal i gang – eksempelvis, når taget alligevel skal skiftes.
På den måde kan der bedst opnås energibesparelser.

Her finder du energiløsninger, der viser besparelsespotentialet for store bygninger og giver vejledning til at energiforbedre:

Energiløsning: Efterisolering af kvist, store bygninger

Energiløsning: Efterisolering af fladt tag - store bygninger 

Energiløsning: Efterisolering af mansardtag - indefra, store bygninger

Energiløsning: Efterisolering af loft, store bygninger

Energiløsning: Efterisolering af skunk, store bygninger

Energiløsning: Efterisolering af skråvæg - udefra, store bygninger