Utætheder giver varmetab og træk

Selv små utætheder i en bygning kan medføre et stort ukontrolleret varmetab og ubehagelige trækgener. Find ud af, hvordan de fjernes.

Der skal være et vist luftskifte i en bygning, men i mange ældre bygninger er luftskiftet alt for højt, især når det blæser uden for. Det høje luftskifte skyldes utætheder i bygningens tæthedsplan. Selv små utætheder kan medføre et stort ukontrolleret varmetab med ubehagelige trækgener til følge. I denne guide kan du få mere viden om, hvordan du tætner en bygning. 

Kvalitetsguide: Sådan fjernes utætheder pdf