Sådan efterisoleres mansardtaget

Efterisolering af et mansardtag på et enfamilehus kan involvere både mansardvægge, skråvægge, skunkvægge, lofter og gulve.

Mansardtaget - opkaldt efter en franskmand - er i Danmark især benyttet i bygninger opført fra 1860 til 1930. For enfamiliehuse er det især velkendt fra patriciervillaer.Et mansardtag er et karakteristisk meget stejlt tag. Det består af to dele, hvoraf den nedre del, mansardetagen, har en næsten lodret tagflade, og den øvre del er et almindeligt saddeltag med lav taghældning. 

Efterisolering af et mansardtag kan involvere både mansardvægge, skråvægge, skunkvægge, lofter og gulve. Efterisolering kan ske indefra og bør udføres, hvis den eksisterende isoleringstykkelse er mindre end 200 mm.  

I energiløsningen nedenfor kan du finde konkrete og praktiske anvisninger til arbejdet, herunder:

  • Anbefalinger til isoleringstykkelse
  • Eksempler på energibesparelse ved efterisolering af mansardtaget
  • Illustrationer og beskrivelse af korrekt udførelse 
  • Tjekliste til udførelse af efterisoleringen af mansardtaget 


Energiløsning: Efterisolering af mansardtag - indefra, enfamiliehus

Bemærk, at du også har mulighed for at downloade en energiløsning om mansardtage i etageejendomme. Find den her.