Sådan efterisoleres terrændæk, gulve og dæk over krybekælder

Efterisolering af terrændæk, gulve og dæk over krybekælder giver energibesparelser og et bedre indeklima med mindre fodkulde. Vær dog opmærksom på mulige fugtproblemer.

Særligt efterisolering af terrændæk og gulv over krybekælder kan være følsomt i forhold til fugt - det kan du læse mere om i energiløsningerne. Se også besparelsespotentialet, og hvordan arbejdet udføres korrekt.

Her finder du energiløsninger om, hvordan du energiforbedrer korrekt.

Guide: Gulvrenoveringsguiden - ny guide december 2019

Energiløsning: Efterisolering af terrændæk ved opbygning af nyt terrændæk

Energiløsning: Dæk over krybekælder ændres til nyt terrændæk

Energiløsning: Efterisolering af gulv over uopvarmet kælder


Energiløsningerne indeholder blandt andet:

  • Anbefaling af isoleringstykkelse til terrændæk, gulv over uopvarmet kælder og dæk over krybekælder
  • Eksempler på energibesparelse ved efterisolering terrændæk, gulv over uopvarmet kælder og dæk over krybekælder
  • Tjekliste til udførelse efterisolering af terrændæk, gulv over uopvarmet kælder og dæk over krybekælder inkl. udbedringsforslag
  • Konstruktionstegninger af efterisolering af terrændæk, gulv over uopvarmet kælder og dæk over krybekælder