Funktionsafprøvning - alle vejledninger etageejendomme

Her finder du alle vejledninger om funktionsafprøvning af tekniske anlæg i større bygninger.

Funktionsafprøvninger er et godt værktøj til at sikre, at det færdige projekt lever op til bygherrens krav og ønsker i forhold til kvalitet. De er en nødvendig del af en samlet performancetest og forebygger mange af de problemer, som bygherrerne typisk kan opleve med tekniske installationer, som ikke leverer den lovede ydelse.

Generelt:

Læs informationspjecen om funktionsafprøvning af tekniske anlæg.

Varmeanlæg:

Download vejledning til funktionsafprøvning af fjernvarmeanlæg
Download tilhørende vekslerberegner (excel)

Download vejledning til funktionsafprøvning af naturgasanlæg
Download tilhørende beregningsark til gaskedler (excel)

Download vejledning til funktionsafprøvning af gashybridvarmeanlæg (mindre etageejendomme og enfamiliehuse - ydelse op til 70 kW)

Ventilationsanlæg:

Download vejledning til funktionsafprøvninger af ventilationsanlæg

Belysningsanlæg: 

Download vejledning til funktionsafprøvning af belysningsanlæg