Sådan efterisoleres det flade tag

Efterisolering af flade tage med tagbelægning af tagpap udføres nemmest som udvendig efterisolering oven på eksisterende tagbelægning.

Energiløsningen nedenfor om efterisolering af flade tage beskriver, hvordan du gør, og hvad der kan spares. Løsningen indeholder blandt andet:

  • Anbefaling af isoleringstykkelse til fladt tag
  • Eksempler på energibesparelse ved efterisolering af fladt tag
  • Tjekliste til udførelse efterisolering af fladt tag
  • Konstruktionstegninger af efterisolering af fladt tag

Energiløsning: Efterisolering af fladt tag