Rådgivende Udvalg

Videncentrets rådgivende udvalg fungerer som rådgiver for Videncentret i forbindelse med de tiltag og udviklingsprojekter der iværksættes.

Medlemmerne af udvalget medvirker til at udbrede kendskabet til Videncentret og deltager i en systematisk formidling af viden om nye tiltag og udviklingstendenser indenfor energibesparelser i bygninger i deres bagland. Desuden supplerer udvalget Videncentret med viden om evt. parallelle tiltag i byggeriet og energisektoren rettet mod energibesparelser − fx markedsføringstiltag, analyser og adgang til data − der kan bidrage til en øget implementering af energibesparelser.

Udvalget består af følgende parter:

Energistyrelsen

Dansk Byggeri

TEKNIQ

SMV Danmark

Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Brancheforeningen for bygningssagkyndige og energikonsulenter

Danske Ark

Rørforeningen

Brancheforeningen Danske Byggecentre

DI Byg

Danske Erhvervsskoler

Dansk Energi

Dansk Fjernvarme

Naturgasselskaberne (Midt-Nord)