Vil du deltage i kort analyse om Videncentret?

Der trækkes lod om en iPad blandt deltagerne.

Ja takNej tak

Luk dette vindue for at fortsætte dit besøg på ByggeriOgEnergi.dk.


Luk vinduet

Om Videncentret

Videncenter for energibesparelser i bygninger - VEB - samler og formidler viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. Det sker ved, at Videncentret medvirker til, at byggeriets parter opnår flere kvalifikationer og nye værktøjer til at gennemføre energibesparende tiltag i bygninger.

Hermed understøtter Videncentret den samlede energispareindsats i Danmark.

Videncenter for energibesparelser i bygninger er etableret som led i den energipolitiske aftale fra februar 2008 og videreført som en del af energiaftalen fra marts 2012. Videncentret er et center under Energistyrelsen. 

Vores logo - huset i mange farver - er inspireret af termograferingsbilleder, der er et godt værktøj til at kortlægge energitabet i bygninger.

Vores målsætninger er at:

  • Medvirke til at byggeriets parter har de nødvendige kvalifikationer gennem uddannelse og systematisk formidling af operationel viden
  • Bringe de eksisterende lovpligtige ordninger bedre i spil − herunder energimærkningsordningen
  • Udvikle værktøjer, der gør det enkelt for byggeriets aktører at markedsføre, vejlede og rådgive om samt udføre energibesparende tiltag
  • Udvikle energiløsninger, der gør det attraktivt (=nemt, sikkert og billigt) for bygningsejere at gennemføre energibesparende tiltag
  • Formidle de rette værktøjer og løsninger til de aktører, der skal bringe dem i spil 
  • Skabe en fælles indgang for byggeriets aktører til værktøjer og løsninger til energibesparelser