Udskift gamle oliekedler

Der kan opnås store energibesparelser ved at udskifte gamle oliekedler. Det kan ev,t også betale sig at skifte til en anden opvarmningsform.

Der kan opnås store energibesparelser ved at erstatte gamle oliekedler. Energiløsningerne beskriver, hvordan og hvornår forskellige kedeltyper skal erstattes af en alternativ eller nyere model. Vær opmærksom på, at oliekedler ifølge Bygningsreglementet ikke kan anvendes i nybyggeri – og efter 1. juli 2016 må der ikke installeres oliekedler i eksisterende bygninger, som ligger i områder, hvor der er – eller er planlagt – kollektiv forsyning med gas eller fjernvarme.

Energiløsningen og guiden nedenfor dækker blandt andet:

  • Anbefalinger og fordele ved udskiftning af den gamle oliekedel
  • Eksempler på energibesparelse ved udskiftning af oliekedel til ny
  • Tjekliste til installation af ny oliekedel
  • Produktguide til at vælge velegnede kedler

Energiløsning: Udskiftning af oliekedel

(I alle energiløsninger kan du direkte i pdf'en sætte krydser i tjeklisten, tilføje dit firmanavn og skrive din egen fritekst til sidst. Det er ikke muligt at indsætte logoer eller billeder, fordi du kan lave din redigering vha. den gratis Adobe Reader, som giver begrænsede redigeringsmuligheder. Husk at gemme den redigerede pdf på din egen computer.)