Facade

Udvendig efterisolering er især hensigtsmæssig, når ydervægsbeklædningen alligevel skal skiftes, eller husejeren gerne vil have et nyt udtryk på facaden, fx skifte fra gasbeton eller mursten yderst til en pudset facade.

Både lette og tunge ydervægge kan efterisoleres, men besparelsespotentialet er markant større ved tunge ydervægge. Samtidig er det væsentligt at have fokus på energibesparelser, når døre og vinduer eller ruder står til udskiftning.

Se besparelsespotentialet, og hvordan arbejdet udføres korrekt i energiløsningerne for hvert område. Du finder dem i venstre menu finder du energiløsninger med vejledning til at energiforbedre ydervægge, vinduer og døre.